آتل شبانه موجب برق گرفتگی یک پزشک جراح در آلمان شد

شکستگی ها بیشتر در اثر تصادف یا افتادن ایجاد می شوند. اینها ممکن است ناشی از تصادفات اتومبیل، صدمات ناشی از کار، لغزش یا انواع دیگر ضربه باشد که بعضی از این شکستگی ها با آتل شبانه برطرف می شوند.

حوادث ممکن است برای هرکسی اتفاق بیفتد، اما شکستگی ممکن است برای برخی بیشتر از دیگران باشد. سالمندان استخوان های ضعیف تری دارند و بیشتر در معرض خطر افتادن هستند.

این عوامل باعث می شود که سالمندان بیشترین احتمال شکستگی را تجربه کنند.

کودکان و ورزشکاران نیز خطر بیشتری دارند، زیرا سطح فعالیت بالاتری دارند که ممکن است منجر به تصادف و آسیب شود.

شکستگی های استرسی (ترک های ریز در استخوان) ممکن است هم در ورزشکاران و هم در افراد چاق دیده شود.

برخی از شرایط پزشکی مانند پوکی استخوان، عفونت و تومورها ممکن است به طور غیرمستقیم باعث شکستگی شوند، زیرا استخوان‌ها را ضعیف می‌کنند و احتمال شکستگی آن‌ها را افزایش می‌دهند.

هنگامی که یک استخوان شکسته می شود، ممکن است جابجا شده یا دارای لبه های بسیار تیز باشد. حرکت دادن استخوان شکسته، حتی اندکی، می‌تواند آسیب زیادی به بافت‌ها، ماهیچه‌ها، عروق و اعصاب اطراف وارد کند. حرکت حتی ممکن است باعث شکستن استخوان در پوست و ایجاد زخم باز شود.

یک قطعه مهم در روند بهبود شکستگی، آتل سفارشی است. استخوان شکسته را تثبیت می کند و آن را در یک مکان نگه می دارد تا در موقعیت اصلی و مناسب خود بهبود یابد.

ما از آرنج، مچ دست و دست خود برای فعالیت های روزانه بی پایان استفاده می کنیم. گاهی اوقات فراموش می کند که از روی عادت، در طول فرآیند بهبود شکستگی از خودداری کند.

پوشیدن این آتل ها ما را از هرگونه شکست تصادفی منع می کند. آتل ها همچنین به کاهش التهاب و درد اضافی کمک می کنند.